Castell d'Almudèfer

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Terra Alta

Municipi: Caseres

Adreça: Turonet al costat del riu Algars

Descripció:
Actualment del castell d'Almudèfer només en resten alguns murs i una torre.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Datació: Segle XIV

Localització: Turonet al costat del riu Algars

Descripció:

Del castell d' Almudèfer només en queden restes d'una torre i alguns murs. L'estat de runa és total, per això és difícil parlar de la seva estructura. Simplement s'observen d'alguns trossos de parets d'èpoques diferents, des de zones amb carreus perfectes i marques dels picapedrers medievals, fins altres de maçoneria de reformes i ampliacions posteriors. La part que millor es conserva són les restes una petita torre situada més avall del nucli del castell (avui conegut com "la presó") i molt probablement construïda aprofitant pedra del castell.

 

Notes històriques:

Es tracta d'un castell termenat, ja documentat el 1267. Quan la donació de Miravet al 1153 no apareix nomenat, per tant pertany a l'època de la dominació cristiana. Es parla per primer cop del lloc al 1280, com "Mudéfer", a la donació del comanador de Miravet a dos veïns d'horta i ja al 1358 hi havia quinze focs. Al 1319 apareix inclòs dins la comana de Miravet. Ocupa un lloc estratègic dins la línia divisòria amb l'Aragó, que fou molt temps frontera cristiano-àrab.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús.

Observacions:

Abans de la guerra del 1936 el castell conservava la seva estructura, però gran part de la pedra del castell ha estat utilitzada per construir noves edificacions, en aquest mateix lloc i també a la vila de Caseres.

Adreça: Turonet al costat del riu Algars

Telèfon: 977 431 909 Ajuntament

Fax: 977 431 887 Ajuntament

Lloc web: http://www.caseres.altanet.org

Adreça electrònica: aj.caseres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.026801], [0.273591]