Castell de Conesa (Casa Delmera)

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Conesa

Adreça: Plaça Major, 8

Descripció:
Aquest edifici noble és l'antiga casa delmera del monestir de Santes Creus, que anteriorment havia estat propietat de l'ordre de l'Hospital i, prèviament, castell de Cervera.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Renaixentista.

Datació: Segles XII-XVI.

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

Gran casal que consta de planta baixa, un pis i golfes, amb teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana principal. A la planta baixa s'obre una gran porta d'arc de mig punt adovellat i al seu costat una altre porta d'arc rebaixat amb l'intradós motllurat. Al primer pis hi ha quatre gran finestres de llinda i la que es troba a sobre de la porta, d'arc de mig punt, està decorada amb un guardapols motllurat. A sobre de cada finestra hi ha un escut, dos de Santes Creus i dos de l'abat Jeroni Contijoch. A les golfes s'obren tres petites finestres quadrangulars i la que segueix el mateix eix que la porta principal té la llinda decorada amb un arc conopial. El ràfec de la teulada està decorat amb tres fileres de dents de serra. A la sala que s'obre a la planta baixa hi ha una sèrie d'arcades i al primer pis la gran sala menjador té teginat de bigues i motllures al sostre i festejadors a les finestres. També hi ha un oratori.

Notes històriques:

La primera noticia documental del castell de Conesa és de l'any 1123, quan Berenguer Sendred el llega al seu fill Arnau. L'any 1178 el rei Alfons cedeix en comanda el castell a Ramon de Cervera i el 1210 el rei Pere cedeix el castell i el lloc a Guillem de Guardialada. Anys més tard el castell passà a mans de l'ordre de l'Hospital i cap al 1285 al monestir de Santes Creus. On es trobava l'antic castell, l'any 1569 fra Jeroni Contijoch, abat de Santes Creus, va fer construir una nova residencia pels monjos que és l'edifici que es pot veure actualment.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AA.VV. 1973: Els castells catalans. Rafael Dalmau Editor. Barcelona. vol. IV, pàgs. 219-225.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Observacions:

També conegut com Can Gallard o Casa Delmera. L'escut de l'abat fra Jeroni de Contijoch i el del monestir de Santes Creus presideixen la façana de la casa. A la llinda de la finestra de la planta baixa hi ha una inscripció que diu "any del senyor de 1569, segona quinzena d'octubre, fou construïda per Jeroni Contijoch, abat de Santes Creus. En la part inferior, amb lletres més grans, hi posa "l'obra fou perfecta".

Adreça: Plaça Major, 8

Telèfon: 977 898 235 Ajuntament

Fax: 977 898 235 Ajuntament

Lloc web: http://patrimoni.serviconca.org/monuments/detall.php?id=648

Adreça electrònica: ajuntament@conesa.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.518530], [1.291421]