Mas de Cal Pla

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Cunit

Adreça: Carretera de Cunit a Clariana.

Descripció:
Impressionant mas senyorial d'estil historicista, construït entre el 1911 i el 1929 en una zona de camps de conreu situada al nord de Cunit. Amb una façana força imponent, destaca la balconada del pis noble i la torre mirador de planta poligonal rematada per una torreta amb pinacle d'estil neogòtic. Completa el conjunt els jardins, la capella i la casa dels masovers.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia agropecuària.

Estil: Historicista.

Datació: 1911-1929

Localització: Al costat de la carretera de Cunit a Clariana, a 1,4 km al nord del centre urbà de Cunit.

Descripció:

L’accés a l’edifici té un caire monumental, a través d’una escalinata vorejada d’arbres, que condueix a un petit jardí tancat per una balustrada de pedra. Tota la banda esquerra del camí té uns grans jardins.

L'habitatge consta de tres plantes. Els baixos tenen una porta d'arc rebaixat a la dreta i tres grans finestres rectangulars a l'esquerra. El pis noble té una gran balconada de tres portes amb llinda, trencaaigües, barana de pedra amb motius circulars, i una tribuna semicircular a la banda esquerra. Les golfes presenten una sèrie de finestres de mig punt que tenen una base que recorre tota la façana.

A la banda dreta s’aixeca una torre vuitavada de tres plantes separades per cornises. El tercer pis té una barana de pedra amb motius circulars i, al centre, una torreta de vidre rematada per una agulla coronada per un penell que consta d'un petit vaixell.

A l’esquerra de l’edifici s’adossa la casa dels masovers, estructurada en tres cossos verticals. Els baixos presenten dues portes d'arc mixtilini i una rosassa al mig. El pis noble, que s’aixeca només en el costat dret, té tres finestres rectangulars. La coberta, al sobresortir una mica, és sostinguda per mènsules. El cos esquerre i l'estructura central corba tenen tan sols un pis que consta d'una porta amb llinda i una finestra quadrada a cada banda. A sobre hi ha un terrat que presenta una barana de pedra amb motius circulars.

Notes històriques:

El 1920 aquesta masia passà de la Família Ferrer a mans d'un capità de vaixell d'origen mallorquí, el Sr. Garcia. Aquest modificà i engrandí la masia i va construir els jardins, a mitjans dels anys 30. Cap al 1941 la casa fou comprada de nou per la família Ferrer.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal.

Data disposició: 30/11/2006

Publicació: DOGC 25/04/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Carretera de Cunit a Clariana.

Telèfon: 977 674 080 Ajuntament.

Fax: 977 674 148 Ajuntament.

Lloc web: http://www.turismecunit.org/patrimonio-masies

Adreça electrònica: ajuntament@cunit.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.210188], [1.629901]