Torre de la Mixarda

Resource type: Monuments and places of interest, Towers and walls

Region: Alt Camp

Town: Figuerola del Camp

Address: Situada al sud-oest del nucli urbà de Figuerola del Camp

Description:
També coneguda com a Torre dels Moros, és una torre de guaita d'origen medieval que ha estat restaurada en data recent.

Image gallery:

   

Type of monument: Torre de defensa

Style: Gòtic

Dates: Segles XII - XIII - XV

Place: Es localitza a la partida del Mas del Llop, a uns 5 quilòmetres del nucli urbà de Figuerola del Camp.

Description:

Torre de guaita de planta circular d'aproximadament 8 m de diàmetre exterior i 12 m d'alçada. A l'interior es pot identificat encara un soterrani, planta baixa, dos pisos i terrat. A l'alçada del primer pis hi ha tres espitlleres i a la del segon pis tres finestres, ordenades damunt de les espitlleres. També es conserven els merlets. La porta de la torre és rectangular amb llinda de pedra, hi ha una altra obertura, forçada. A la part superior hi ha quatre gàrgoles i quatre mènsules de tipologia gòtica, les quals, probablement, sustentarien balcons de guaita.

L'any 2006 fou adquirida per l'ajuntament de Figuerola del Camp i al desembre de 2010 fou inaugurada la seva rehabilitació.

L'edifici consta, actualment, de planta baixa, dos pisos, terrat i una cisterna al soterrani. La construcció és totalment visitable i des del terrat es contempla una vista de tot el camp de Tarragona fins el mar, així com les torres de Montferri i d'en Petrol, fets que justifiquen plenament el seu emplaçament en aquest lloc.

Historical notes:

Segons Ruy-Fernández, que el 1918 va escriure "Notes estadístiques e Historicas del pueblo de Figuerol" (manuscrit), Ab-al-Rahman, havent reconquerit Tarragona l'any 812, i veient-se hostilitzat des dels boscos del Camp de Tarragona on havien fugit els habitants de la ciutat, decidí la construcció de les torres, anomenades Guistanes, amb la finalitat de vigilància, defensa i contacte amb la torre de la Mixarda, que rebia les comunicacions de la Conca del Coll de Cabra i servia de sentinella avançat del Camp de Tarragona.

Type: BCIN - Monument històric. 1858-MH

Availability: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Date available from: 11/10/1993

Publication: DOGC 1807

Ownership: publica

Conserved state: Bo

Bibliography:

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

La casa rural a Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1980.

Notes històriques de Figuerola. Commemoració del Mil.lenari (980-1980). Figuerola: 1980.

Access: Fàcil

Visiting terms: Exterior a l'aire lliure, per accedir a l'interior cal demanar hora a l'ajuntament.

Present use and function: Centre d'interpretació de les torres de Guaita.

Observations:

La Diputació de Tarragona va destinar, a través del Pla d'Acció Municipal, un total de 15.743 euros a l'adequació del Centre d'Interpretació de les Torres de Guaita i al condicionament de l'àrea de lleure de la Torre de la Mixarda, una torre de guaita medieval datada entre els segles XI i XII i refeta el segle XV, que el 1985 va ser declarada Bé d'Interès Cultural.

Les torres del Paisatge del Camp de Tarragona servien per guaitar i avisar i se situaven en llocs elevats des d'on vigilar espais marítims o terrestres amplis.

Address: Situada al sud-oest del nucli urbà de Figuerola del Camp

Telephone: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Website: http://www.figuerola.altanet.org

E-mail: aj.figuerola@altanet.org

G.G. Geographic Coordinates (x,y): [41.340952], [1.254602]