Presó o Casa de la Castellania

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Gandesa

Adreça: C/ del Pes Vell

Descripció:
L'edifici de la presó o casa de la Castellania és un conjunt format pel recinte que defineixen els murs de tancament de l'edifici, inclosa la resta de parcel·la que l'envolta, de la mateixa propietat, on hi ha construccions annexes a l'edifici que hi estan estrictament relacionades: els elements que conformaven el sistema d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici i les parets de tancament del pati de la Presó, així com el seu subsòl.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Presó.

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIII-XIV, XV.

Localització: Està delimitada pel carrer Pes Vell, des d'on es produeix l'accés principal, el carrer del Call i dos carrerons, un a cada lateral.

Descripció:

La presó o casa de la Castellania ocupa una posició independent i aïllada de la resta d'edificacions.

L'edifici presenta planta rectangular orientada de nord a sud, i es subdivideix en dos nivells principals: la planta baixa, amb accés des del carrer Pes Vell, i la planta semisoterrani, amb accés des del carrer del Call. Actualment, el seu interior alberga dues sales polivalents, una a cada planta.
Es considera monument el conjunt format pel recinte que defineixen els murs de tancament de l'edifici, inclosa la resta de parcel·la que l'envolta, de la mateixa propietat, on trobem construccions annexes a l'edifici que hi estan estrictament relacionades: els elements que conformaven el sistema d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici i les parets de tancament del pati de la Presó, així com el seu subsòl.

De l'estructura original de l'edifici es conserven tres arcs de mig punt lleugerament apuntats de la planta semisoterrani, les parets de tancament de tot l'edifici i un pilar de pedra situat a la planta baixa.

Els canvis d'ús de l'edifici són evidents a les seves façanes, que ens mostren les finestres i portes que han estat obertes i posteriorment tapiades.

La porta d'entrada actual es va obrir l'any 1609 i es va modificar la distribució perquè l'edifici va passar a ser la Sala del Delme. L'any 1841 es crea el partit judicial de Gandesa i l'edifici es convertí en la Presó, funció que es va mantenir durant i després de la Guerra Civil fins que als anys 60 es va abandonar i es va degradar. Entre 1994 i 1995 es restaura i es converteix en equipament cultural municipal i l'any 2001 es urbanitza els voltants.

L'edifici de la presó representa un gran valor testimonial per a la població degut a la seva llarga història des del moment de la seva construcció fins a l'actualitat.

 

Notes històriques:

Encara que el poblament de la zona té origen ibèric, es té constància documental del nom de Gandesa i de l'existència del seu castell des del 1153, castell que va ser totalment destruït amb la desamortització. L'origen cronològic constructiu del Palau Castellà s'emmarca entre els segles XIII-XIV. Hi ha la hipòtesi que el Palau del Castellà formava part del complex del castell com a edifici aïllat de defensa o torre del tresor. És molt probable que el Palau del Castellà fos inaugurat amb motiu de la reunió del Capítol General de l'Orde del Temple del 1225. Més tard van haver-hi reunions dels hospitalers.

Com a tret remarcable del seu valor històric, cal destacar que el 1338 s'hi van celebrar les Corts Generals de la Corona d'Aragó presidides pel rei Pere III el Cerimoniós.

 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Acord govern Generalitat

Data disposició: 05/05/2009

Publicació: DOGC 13/05/2009

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Equipament cultural.

Adreça: C/ del Pes Vell

Telèfon: 977 420 007 Ajuntament

Fax: 977 421 257 Ajuntament

Lloc web: http://www.gandesa.altanet.org

Adreça electrònica: aj.gandesa@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.053010], [0.435960]