Capella i Mas de l'Enriqueta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Garcia

Adreça: Les Sènies

Descripció:
Mas rural amb una capella ubicada al seu voltant envoltats per un baluard que es troben a l'altra riba del riu Ebre.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial i religiós. Habitatge i capella.

Estil: Neoclassicisme.

Datació: Segle XIX.

Localització: A la riba oposada del poble de Garcia.

Descripció:

Conjunt de construccions ubicades a les Sènies, just a l'altra riba del riu Ebre davant del nucli de Garcia. El mas consta de dos edificis adossats seguint un esquema típic de casa pairal amb planta baixa, primer pis i golfes, on l'edifici principal sobresurt respecte a la segona construcció. Les finestres dels dos primers pisos són d'arc pla mentre que les finestres de les golfes són d'arc rebaixat.

El segon edifici te adossat un annex de funcions agrícoles, des d'on s'ha construït un baluard que segueix el camí fins a una petita capella. Aquesta capella és de planta rectangular amb un absis no marcat en planta, que estava coberta amb volta de canó, actualment enderrocada. Es poden observar encara restes d'un arc toral suportat per una cornisa i per pilastres, i a la part de l'absis un altar-retaule amb una fornícula custodiat amb columnes i pilastres de capitells jònics.

La portalada d'entrada és d'arc carpanell, sobre el que es va construir un òcul i un campanar d'espadanya d'un sol ull quadrangular. El campanar es troba rematat per una creu.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Les Sènies

Telèfon: 977 400 638 Ajuntament

Fax: 977 402 582 Ajuntament

Lloc web: http://www.garcia.cat/

Adreça electrònica: aj.garcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.136058], [0.641744]