Església de Santa Maria

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Priorat

Municipi: Marçà

Adreça: Turó de La Miloquera

Descripció:
Antiga església bastida a finals del segle XII o principis del XIII, localitzada al capdamunt del turó de La Miloquera, i a l'actualitat conservat en estat ruïnós.

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Romànic

Datació: Segles XII - XIII

Localització: Es troba al turó de La Miloquera, a la banda meridional del municipi.

Descripció:

Només es conserva un basament d'un mur i l'absis de la primitiva església romànica de la població, bastits amb carreus de dimensions regulars.

Notes històriques:

La primitiva església de Marçà fou construïda cap a les darreries del segle XII o inicis del XIII i era de reduïdes dimensions. No se sap exactament quan es va abandonar, però cal suposar que fou, potser, fins i tot anterior a la construcció del nou temple del segle XVIII, quan es produí el progressiu trasllat del poble des del turó cap al pla. El fet de que es convertís en propietat privada posa de relleu aquest fet i avui continua essent-ho malgrat que reivindicat per l'ajuntament.

Tipus: Bé Protegit

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal

Data disposició: 28/0672005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Ruïnes

Accés: Difícil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Turó de La Miloquera

Telèfon: 977 17 80 00

Fax: 977 17 84 32

Lloc web: http://www.marca.altanet.org

Adreça electrònica: aj.marca@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.123711], [0.802056]