Jaciment Mas d'en Britus II

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Montblanc

Adreça: Barranc del Pirro

Descripció:
El jaciment prehistòric conegut com Britus II forma part d'una cinglera, en la qual també s'inclou el congut com Britus I, en la qual es conserva un conjunt de pintures rupestres format per 4 motius abstractes esquematitzats pintats a les parets de la roca natural. Forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica, inclòs en l'inventari del Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Representacions esquemàtico-abstractes.

Datació: Edat del Bronze.

Localització: Situat al marge esquerre del Barranc del Pirro, a uns 350 metres en direcció sud-est de les runes del Mas d'en Britus, molt a prop del jaciment Mas d'en Britus I.

Descripció:

Les pintures es troben situades sobre una gran paret esglaonada de 12,5 m de longitud, 4,5 d'altura i uns 2 m d'amplada. Només es poden identificar quatre motius pictòrics que segueixen un estil de tipus esquemàtic, amb una certa abstracció, on es representen dues figures antropmorfes, essent la resta de difícil interpretació.

Notes històriques:

La primera notícia sobre aquestes pintures les va donar S. Vilaseca l’any 1973. Al cap de deu anys, R. Viñas, E. Sarria i A. Alonso mentre feien un estudi al Britus I, varen redescobrir el Britus II i també publicaren algunes dades més.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueológica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic:R-I-55-0337

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Regular.

Bibliografia:

ACOSTA, P.: La pintura rupestre esquemática en España. Salamanca. Universidad de Salamanca. 1968.

ALONSO TEJADA, A.; SARRIA BOSCOVICH, E; VIÑAS VALLVERDÚ, R.: La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona. 1983.

AAVV: "Britus II". A: Corpus de Pintures Rupestres. Àrea central i meridional. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 1994.

BAYONA, V.; CONTIJOCH, J. M.: "Mas d'en Britus II". A: Els masos de Rojals. Montblanc. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. 1997, p.58-59.

VILASECA, S.: "Mas d'en Britus". A: Reus y su entorno en la Prehistoria. Reus. Edicions Rosa de Reus. 1973, p. 274.

VIÑAS, R.: Montblanc. Muntanyes de Prades. Barcelona. Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2005.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: Barranc del Pirro

Telèfon: 977 860 009 - 977 860 012 (Ajuntament)

Fax: 977 862 802 (Ajuntament)

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=f008f4a3876b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f008f4a3876b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: info@montblanc.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.323745], [1.106789]