Pont de les Famades o Fermades

Resource type: Monuments and places of interest, Bridges and aqueducts

Region: Alt Camp

Town: Pont d'Armentera, El

Address: Al nord-oest del nucli urbà del Pont de l'Armentera, al costat de la zona esportiva municipal.

Description:
Pont de l'aqüeducte romà del Gaià, que portava l'aigua a l'antiga Tàrraco.

Image gallery:

   

Type of monument: Enginyeria civil. Aqüeducte.

Style: Obra popular.

Dates: Segle I.

Place: Creua per damunt el torrent de Rupit.

Description:

El pont de les Famades o de les Fermades forma part d'una de les infrastructures més espectaculars d'època romana al Camp de Tarragona: l'aqüeducte del Gaià, una infrastructura d'aprovisionament d'aigua per la ciutat romana de Tàrraco que arrencava al Pont de l'Armentera, a una cota de 350 metres sobre el nivell del mar, i amb una longitud de 40 km i arribava fins a Tàrraco.

Sembla que rebia les aigües del riu Gaìà, a uns 4 quilòmetres del Pont, en el lloc denominat "El Molinet", actualment del terme de Querol. 

Des del Pont de l'Armentera, creua els municipis de Aiguamúrcia, Vila-rodona, Alió, Puigpelat, Valmoll, La Secuita, Els Pallaresos i Tarragona.

L'aqüeducte era un canal format per dos mur paral·lels de pedra lligada amb morter de calç, tot i que sovint un dels dos murs queda substituït per la roca retallada. Entre els dos murs hi ha una solera o paviment que, com la cara interna dels murs, compta amb un recobriment impermeabilitzant constituït per una barreja de morter de calç, petits fragments de ceràmica i cendra (opus signinum). Tot plegat es cobreix amb una volta de canó realitzada mitjançant un encofrat en el qual sovint s'aprecien els negatius dels taulons de la cintra. Les mesures interiors són de 140 cm d'alçada per 70 d'amplada aproximadament.  La conducció disposa, a intervals, de registres de planta quadrada oberts a la volta, que complien la missió de facilitar l'accés del personal de manteniment i neteja a l'aqüeducte.

El Pont de les Famades o Fermades és un pont que serveix a la conducció per travessar el torrent de Rupit amb quatre arcades de diferent mida, més amples les dues laterals i més estretes les dues centrals.

Historical notes:

Es té constància que a l'octubre de 2004 es feren obres de restauració del pont on se l'arrebossà, tapant així l'estructura de pedra original.

Type: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Availability: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Date available from: 02/02/2006

Publication: DOGC 08/05/2006

Ownership: publica

Conserved state: Bo.

Access: Fàcil.

Visiting terms: A l'aire lliure.

Present use and function: Monument.

Address: Al nord-oest del nucli urbà del Pont de l'Armentera, al costat de la zona esportiva municipal.

Telephone: 977 638 203 (Ajuntament)

Fax: 977 638 393 (Ajuntament

Website: http://www.pontdarmentera.altanet.org

E-mail: aj.pontdarmentera@altanet.org

G.G. Geographic Coordinates (x,y): [41.386831], [1.359411]