Castell de Montoliu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Riera de Gaià, La

Adreça: Carretera T-202 .Urb. El Castellot

Descripció:
Aquest castell, situat al cim del turó de Santa Margarida, està documentat ja des de l'any 1118. També és conegut com el Castellot o el Castell de Santa Margarida.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Datació: Segle X a XII

Localització: Urbanització el Castellot

Descripció:

Del castell es conserva en bona part una torre de planta circular dels segles XI-XII i un cos de planta rectangular, de dos pisos, amb volta apuntada, edificat sobre el pany de la muralla en època més tardana, segurament als segles XIII o XIV. També és identificable el fossat, excavat a la roca i d'una amplada notable, ara cobert de vegetació. El perímetre emmurallat és una superfície aproximadament rectangular, de 30 m de llargada i 15 m d'amplada.

Notes històriques:

Va pertànyer a la família Claramunt des de la seva concessió per part de Ramon Berenguer I, l'any 1060, la qual en va mantenir el domini superior durant els segles XII i XIII. Depenent d'ells, en detenta la castlania una nissaga cognominada Montoliu, la qual va donar importants cavallers a la Catalunya de l'època, com el vicealmirall Berenguer de Montoliu. Al segle XIV consta com a senyor del castell Ramon Folc, vescomte de Cardona i, posteriorment, Ramon de Vilafranca.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: BOE. 22/04/1949

Publicació: 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ALOGUIN, R. 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

CATALÀ i ROCA, P. 1973: "Castell de Montoliu o de Santa Margarida", Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau editors, p.50-56.

MIQUEL M.; SANTESMASES, J.; SAUMELL, D. 1999: "Castell de Montoliu", Els castells del Gaià. Valls: Cossetània Edicions, (Les guies de l'IEV; 1), p.186-191.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Desús

Observacions:

El castell va ser derruït durant la guerra del Francès, als inicis del segle XIX.

Adreça: Carretera T-202 .Urb. El Castellot

Telèfon: 977 65 50 00 (Ajuntament de la Riera de Gaià)

Fax: 977 65 52 35 (Ajuntament de la Riera de Gaià)

Lloc web: http://www.rieradegaia.oasi.org/niv2.php?id=40

Adreça electrònica: aj.rieradegaia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.154661], [1.362969]