Castell de Rodonyà

Resource type: Monuments and places of interest, Castles

Region: Alt Camp

Town: Rodonyà

Address: Carrer Major

Description:
El castell de Rodonyà és un edifici de pedra de grans proporcions i planta quadrangular, construït en els segles XVI-XVII.

Image gallery:

   

Type of monument: Edifici militar. Castell.

Style: Gòtic - Renaixentista.

Dates: Segles XVI - XVII.

Place: Al centre del nucli urbà de Rodonyà.

Description:

El castell es troba situat al centre del poble, a prop de l'església. És un edifici de pedra de grans proporcions i de planta quadrangular. La seva estructura externa es manté encara en bones condicions. Hi ha dos tipus de finestres, les de la part superior, de petites dimensionsi alineades horitzontalment, i les que es troben a l'alçada del primer pis, que són més grans i de diferent època i algunes d'elles amb emmarcament en pedra.

La porta d'accés és d'arc de mig punt i té dovelles de pedra disposades radialment. L'edifici està coronat per merlets.

El 2008 va iniciar-se la rehabilitació, que ha donat com a resultat un edifici totalment reformat. La façana ha estat reconstruïda, en una part, fidelment. La part interior ha esdevingut unes dependències modernes, que no han deixat de banda la recuperació dels elements arquitectònics de valor, que encara hi restaven. Actualment acull l'Ajuntament, la Biblioteca i el Centre Cívic. 

La rehabilitació ha estat possible per l'impuls de l'Ajuntament de Rodonyà i el suport de la Diputació de Tarragona. 

 

 

Historical notes:

La primera referència d'aquest castell data de l'any 1311, quan Guillem de Rocaberti, arquebisbe de Tarragona, comprà la vila de Vilabella i el senyoriu de Rodonyà per 67.000 sous a Bernat de Centelles, aquest l'havia adquirit de Guillema de Montcada, baronessa de Montcada i Castellvell. En aquesta època, el castlà era Ramon de Tamarit.

L'any 1338 n'era senyor Bernat d'Arboç, casat amb Sibil·la. El 1419 ho era Bernat de Tamarit.
L'any 1600, en un memorial elevat al rei d'Espanya, s'esmenta que Rodonyà pertanyia a "Ugo de Tamarit de Barcelona".

L'any 1658 pertanyia a Hug de Tamarit i de Càrcer, casat amb Alamanda de Vilanova. Els succeí llur fill Salvador de Tamarit, fou un dels prohoms que defensaren la terra contra Felip V.

L'any 1868, Gaietà de Vilallonga i de Tamarit, marquès de Tamarit vengué totes les propietats d'aquest indret a un individu del poble.

Posteriorment aquest castell va ser utilitzat com escola.

Actualment ha estat recuperat per al poble i acull diversos equipaments municipals.

Type: BCIN - Monument històric. 1866-MH

Availability: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Date available from: 11/10/1993

Publication: DOGC 1807

Ownership: publica

Conserved state: Bo

Bibliography:

Els castells catalans, Barcelona, Dalmau,, 1971.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona, Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Catalunya Romànica. Vol. XXI.  Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1995.

Access: Fàcil.

Present use and function: Ajuntament - Centre Cívic i Biblioteca municipal

Observations:

El Castell també contempla la vessant turística, oferint una visió lúdica i pedagògica amb panells repartits per les estances, on es pot trobar informació sobre la seva evolució històrica. 

Address: Carrer Major

Telephone: 977 628 528 (Ajuntament)

Fax: 977 628 006 (Ajuntament)

Website: http://www.rodonya.altanet.org

E-mail: aj.rodonya@altanet.org

G.G. Geographic Coordinates (x,y): [41.279678], [1.398832]