Castell de Rodonyà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Rodonyà

Adreça: Carrer Major

Descripció:
El castell de Rodonyà és un edifici de pedra de grans proporcions i planta quadrangular, construït en els segles XVI-XVII.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell.

Estil: Gòtic - Renaixentista.

Datació: Segles XVI - XVII.

Localització: Al centre del nucli urbà de Rodonyà.

Descripció:

El castell es troba situat al centre del poble, a prop de l'església. És un edifici de pedra de grans proporcions i de planta quadrangular. La seva estructura externa es manté encara en bones condicions. Hi ha dos tipus de finestres, les de la part superior, de petites dimensionsi alineades horitzontalment, i les que es troben a l'alçada del primer pis, que són més grans i de diferent època i algunes d'elles amb emmarcament en pedra.

La porta d'accés és d'arc de mig punt i té dovelles de pedra disposades radialment. L'edifici està coronat per merlets.

El 2008 va iniciar-se la rehabilitació, que ha donat com a resultat un edifici totalment reformat. La façana ha estat reconstruïda, en una part, fidelment. La part interior ha esdevingut unes dependències modernes, que no han deixat de banda la recuperació dels elements arquitectònics de valor, que encara hi restaven. Actualment acull l'Ajuntament, la Biblioteca i el Centre Cívic. 

La rehabilitació ha estat possible per l'impuls de l'Ajuntament de Rodonyà i el suport de la Diputació de Tarragona. 

 

 

Notes històriques:

La primera referència d'aquest castell data de l'any 1311, quan Guillem de Rocaberti, arquebisbe de Tarragona, comprà la vila de Vilabella i el senyoriu de Rodonyà per 67.000 sous a Bernat de Centelles, aquest l'havia adquirit de Guillema de Montcada, baronessa de Montcada i Castellvell. En aquesta època, el castlà era Ramon de Tamarit.

L'any 1338 n'era senyor Bernat d'Arboç, casat amb Sibil·la. El 1419 ho era Bernat de Tamarit.
L'any 1600, en un memorial elevat al rei d'Espanya, s'esmenta que Rodonyà pertanyia a "Ugo de Tamarit de Barcelona".

L'any 1658 pertanyia a Hug de Tamarit i de Càrcer, casat amb Alamanda de Vilanova. Els succeí llur fill Salvador de Tamarit, fou un dels prohoms que defensaren la terra contra Felip V.

L'any 1868, Gaietà de Vilallonga i de Tamarit, marquès de Tamarit vengué totes les propietats d'aquest indret a un individu del poble.

Posteriorment aquest castell va ser utilitzat com escola.

Actualment ha estat recuperat per al poble i acull diversos equipaments municipals.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1866-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Els castells catalans, Barcelona, Dalmau,, 1971.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona, Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Catalunya Romànica. Vol. XXI.  Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Ajuntament - Centre Cívic i Biblioteca municipal

Observacions:

El Castell també contempla la vessant turística, oferint una visió lúdica i pedagògica amb panells repartits per les estances, on es pot trobar informació sobre la seva evolució històrica. 

Adreça: Carrer Major

Telèfon: 977 628 528 (Ajuntament)

Fax: 977 628 006 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.rodonya.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rodonya@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.279678], [1.398832]