Castell de Ferran

Resource type: Monuments and places of interest, Castles

Region: Tarragonès

Town: Tarragona

Address: Nucli poblacional de Ferran

Description:
El castell de Ferran és un conjunt d'origen medieval, que tindria el seu origen en una torre de defensa, tot i que l'edifici visible en l'actualitat és fruit de reformes recents. El conjunt està delimitat per una muralla amb torres que protegeix un pati i diverses estances.

Image gallery:

   

Type of monument: Militar. Arquitectura defensiva i residencial

Style: Gòtico-renaixentista

Dates: Començament segle XI i èpoques posteriors

Place: En la part més elevada del nucli poblacional de Ferran

Description:

Aquest conjunt destaca, a primera vista, per la muralla afaçanada a la plaça principal, on trobem un arc apuntat sobre el qual es troben diverses espitlleres. Altres elements a destacar de la muralla és una torre quadrangular emmerletada i un torricó. En la façana oriental es conserva un matacà, i altres elements a destacar són algunes finestres geminades amb arquets trilobulats i altres finestres gòtiques.

El cos central està format per dues plantes, amb portal de mig punt i un balcó amb trencaigües i medalló central en el primer pis. També hem de destacar diverses gàrgoles zoomorfes, visibles en la façana.

Historical notes:

Aquesta torre està documentada d'ençà el 1197 fruit d'una donació testamentària en que Guillem de Granada deixa el castell de Ferran, junt amb el de La Granada, al seu nebot Berenguer de Castellet.

Hi ha diverses finestres coronelles de tradició gòtica i altres de renaixentistes, de tipus mixtilini, amb l'escut dels marquesos de Tamarit, propietaris del lloc a partir del segle XVII.

Type: BCIN (R-I-51-6735)

Availability: Decret. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Date available from: 22/04/1949

Ownership: privada

Conserved state: Bo

Bibliography:

R. Aloguín 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

Access: Fàcil

Visiting terms: Propietat privada

Present use and function: Privat

Address: Nucli poblacional de Ferran

Telephone: 977 242 220 (Museu d'Història de Tarragona)

Website: http://www.museutgn.com/

E-mail: mht@tgna.altanet.org

G.G. Geographic Coordinates (x,y): [41.145738], [1.358986]