Castell de Ferran

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Nucli poblacional de Ferran

Descripció:
El castell de Ferran és un conjunt d'origen medieval, que tindria el seu origen en una torre de defensa, tot i que l'edifici visible en l'actualitat és fruit de reformes recents. El conjunt està delimitat per una muralla amb torres que protegeix un pati i diverses estances.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Arquitectura defensiva i residencial

Estil: Gòtico-renaixentista

Datació: Començament segle XI i èpoques posteriors

Localització: En la part més elevada del nucli poblacional de Ferran

Descripció:

Aquest conjunt destaca, a primera vista, per la muralla afaçanada a la plaça principal, on trobem un arc apuntat sobre el qual es troben diverses espitlleres. Altres elements a destacar de la muralla és una torre quadrangular emmerletada i un torricó. En la façana oriental es conserva un matacà, i altres elements a destacar són algunes finestres geminades amb arquets trilobulats i altres finestres gòtiques.

El cos central està format per dues plantes, amb portal de mig punt i un balcó amb trencaigües i medalló central en el primer pis. També hem de destacar diverses gàrgoles zoomorfes, visibles en la façana.

Notes històriques:

Aquesta torre està documentada d'ençà el 1197 fruit d'una donació testamentària en que Guillem de Granada deixa el castell de Ferran, junt amb el de La Granada, al seu nebot Berenguer de Castellet.

Hi ha diverses finestres coronelles de tradició gòtica i altres de renaixentistes, de tipus mixtilini, amb l'escut dels marquesos de Tamarit, propietaris del lloc a partir del segle XVII.

Tipus: BCIN (R-I-51-6735)

Disposició: Decret. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 22/04/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

R. Aloguín 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Propietat privada

Ús i funció actual: Privat

Adreça: Nucli poblacional de Ferran

Telèfon: 977 242 220 (Museu d'Història de Tarragona)

Lloc web: http://www.museutgn.com/

Adreça electrònica: mht@tgna.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.145738], [1.358986]