Castell de Vila-seca

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: Camí del Castell

Descripció:
El seu origen es remunta a la segona meitat del segle XII, quan el lloc era senyorejat per la família dels Olzina. Un segle més tard Vila-seca es trobava dividida en dues jurisdiccions, una depenent dels Olzina (Vila-seca de Solcina) i l'altra del senyor de Reus (Vila-seca del Comú).

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Historicisme

Datació: Segles XII, XVI, 1888-1910

Localització: Al límit nord-est del casc antic, al costat de la cooperativa, de la que el separa el camí del Castell.

Descripció:

Del castell medieval, documentat en els anys 1162 i 1168 com la torre de defensa del recinte senyorial dels Olzina, es conserva una torre de planta quadrada construïda amb carreus. El castell i els seus territoris foren venuts el 1525 a l'arquebisbe Pere de Cardona, i es va començar a transformar en una residència senyorial. A la fi del segle XVII el castell va ser adquirit pel cònsol holandès Joan Kies Helmont, que va transformar l'edifici en una casa rural d'estil holandès. El 1889 passà a la família dels Comtes de Sicart, que va fer reformar el castell, amb l'ajut de l'arquitecte Enric Fatjó i Torras, i el va transformar en el palau neogòtic que es pot veure avui. D'aquest moment destaquen els finestrals de la planta noble, i el remat del terrat amb merlets i matacà. També es va construir una passera elevada que unia el palau neogòtic amb la torre medieval.

Té accés directe per una porta adintellada al nord. La seva obertura va quedar interceptada per un dels pilars que apuntalaven el pont de comunicació amb la casa, per la qual cosa fou lateralment esquinçat per permetre l'entrada. Hi donen llum dues espitlleres a l'est i a l'oest; aquestes s'han convertit en petites finestres neogòtiques. El pis principal és una amplia sala, la terrassa s'enlaira més que la construcció primitiva, tot deixant un espai sense servei.

Notes històriques:

El castell va pertànyer a la família de Solcina o Olzinelles, i passaren per subhasta pública a propietat de l'arquebisbe de Tarragona el 1379. A mitjan segle XV, Vila-seca de Solcina pertanyia a Bernat de Saportella fins que, el 1525, va ser venuda a l'arquebisbe Pere de Cardona, que ja era senyor de Vila-seca del Comú i que va unir definitivament els dos termes.

A començaments del segle XVIII el castell fou comprat pel cònsol holandès Joan Kies Helmont, que en el 1899 el va vendre a Isidre de Siscart i Torrents. Des del 2005 el castell és de propietat municipal.

Tipus: BCIN. Catàleg BCIL 1800-MH

Disposició: 22/04/1949

Data disposició: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ALOGUIN i PALLACH, R. 1998: Guia de fortificacions. Tarragona: Edicions Tarraco, p.123. 

BABOT, S.: Repertorio para quedar en el Archivo parroquial de Vilaseca. Vila-seca. p.10. Volum manuscrit, Arxiu de la Parroquia de Sant Esteve (Vila-seca).

CATALÀ i ROCA, P.; BRASÓ i VAQUÉS, M. 1973: "Tarragonès". A: Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau editors, IV, p.111-119. 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Propietat privada

Ús i funció actual: Monument

Observacions:

Des del 2005 és propietat de l'Ajuntament de Vila-seca.

Adreça: Camí del Castell

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-Seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-Seca)

Lloc web: http://www.lapinedaplatja.info/cat/visita_vila-seca_historica_castell_vila-seca.htm

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.114486], [1.147257]