Escoles Velles

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Xerta

Adreça: Plaça Major, 3.

Descripció:
Edifici que, originàriament, era el de les escoles, i que actualment és l'Ajuntament de Xerta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Ajuntament

Estil: Eclecticisme

Datació: segle XIX (1896)

Localització: Dins del nucli urbà de Xerta

Descripció:

Edifici de planta baixa i tres pisos situat en un racó. La planta baixa és encoixinada i té un arc de mig punt per entrada i està flanquejat per dues finestres allargades, també de mig punt. a cada pis hi ha tres obertures amb tres balcons disposades de forma ordenada. Malgrat totes són adintellades, a cada pis hi ha una decoració motllurada diferent, un frontó trencat al primer, a dues aigües al segon i recte, al tercer. L'edifici és rematat per un petit frontó, avui molt malmès.

Notes històriques:

En origen fou l'edifici de les escoles velles, després passà a ser edifici d'habitatges i actualment hi ha el Dispensari Mèdic la Llar del Jubilat i al primer pis està l'Ajuntament. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/07/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ALIERN PONS, F. 1976: Xerta, Tortosa.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Edifici civil. Ajuntament

Adreça: Plaça Major, 3.

Telèfon: 977 473 005

Fax: 977 473 014

Lloc web: http://www.xerta.altanet.org

Adreça electrònica: aj.xerta@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.906560], [0.490558]