Escoles Velles

Resource type: Monuments and places of interest, Buildings of interest

Region: Baix Ebre

Town: Xerta

Address: Plaça Major, 3.

Description:
Edifici que, originàriament, era el de les escoles, i que actualment és l'Ajuntament de Xerta.

Image gallery:

   

Type of monument: Edifici civil. Ajuntament

Style: Eclecticisme

Dates: segle XIX (1896)

Place: Dins del nucli urbà de Xerta

Description:

Edifici de planta baixa i tres pisos situat en un racó. La planta baixa és encoixinada i té un arc de mig punt per entrada i està flanquejat per dues finestres allargades, també de mig punt. a cada pis hi ha tres obertures amb tres balcons disposades de forma ordenada. Malgrat totes són adintellades, a cada pis hi ha una decoració motllurada diferent, un frontó trencat al primer, a dues aigües al segon i recte, al tercer. L'edifici és rematat per un petit frontó, avui molt malmès.

Historical notes:

En origen fou l'edifici de les escoles velles, després passà a ser edifici d'habitatges i actualment hi ha el Dispensari Mèdic la Llar del Jubilat i al primer pis està l'Ajuntament. 

Type: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Availability: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Date available from: 24/07/2006

Ownership: publica

Conserved state: Bo

Bibliography:

ALIERN PONS, F. 1976: Xerta, Tortosa.

Access: Fàcil

Visiting terms: Lliure des de l'exterior

Present use and function: Edifici civil. Ajuntament

Address: Plaça Major, 3.

Telephone: 977 473 005

Fax: 977 473 014

Website: http://www.xerta.altanet.org

E-mail: aj.xerta@altanet.org

G.G. Geographic Coordinates (x,y): [40.906560], [0.490558]