Bases de subvencions per a Actuacions - Convocatòria actual: 2018

2018.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INCLOSES EN EL CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS.