Oferta pública d'ocupació

Com a norma general, per poder convocar processos selectius és necessari que prèviaments les places estiguin vacants a la plantilla de personal, que els llocs estiguin descrits a la relació de llocs de treball i que les places vacants hagin estat objecte d'oferta pública.

Convocatòries 1 - 35 229

Convocatòries

NOTA INFORMATIVA:

Com a conseqüència del recurs interposat, les proves selectives dels processos d'estabilització NO es realitzaran.

Emplaçament persones interessades recurs contenciós administratiu contra diversos decrets de la Presidència mitjançant els quals s'aproven diversos processos selectius d'estabilització.

Veure PDF

En tràmit

 • Auxiliar administratiu/iva (814) - Administració - Serveis Interns

  • Personal Funcionari
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E9_02-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’Administració - Serveis Generals - Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona
  • C2
  • Personal Funcionari
 • Auxiliar administratiu/iva (374) - Administració - Serveis Interns

  • Personal Funcionari
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E9_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’Administració - Serveis Generals - Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona
  • C2
  • Personal Funcionari
 • Mestre/a d'ensenyament especial (L204016) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E99-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Jordi - CEE Sant Jordi – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Mestre/a (L204011) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E98_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael – CEE Sant Rafael - Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Mestre/a (L204006) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E98-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael – CEE Sant Rafael - Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Fisioterapeuta (L47) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E97-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Fisioterapeuta (L205002) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E96 -2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita als Serveis Educatius del CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a d'educació especial (L15) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E95-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius de CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C1L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404017) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E94_04-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404013) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E94_03-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404021) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E94_02-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat Serveis Educatius CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404001) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E94_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat Serveis Educatius CCE Sant Rafael - CEE Sant Rafael - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L19) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E94-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L98) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E93-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Serveis Educatius del CEE Sant Jordi - CEE Sant Jordi - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C1L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404004) - Administració i Serveis CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E92_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404020) - Administració i Serveis CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E92-2022
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’Administració i Serveis del CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L95) - Serveis Educatius CEE Alba - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E91-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita a la Unitat de Serveis Educatius CEE Alba - CEE Alba - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar tècnic/a (L515009) - Administració i Serveis ECM Tarragona - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E90-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita a la Unitat d’Administració i Serveis de ECM Tarragona – Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar administratiu/iva (752) - Administració - Serveis Interns

  • Personal Funcionari
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E9-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’Administració - Serveis Generals - Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona
  • C2
  • Personal Funcionari
 • Auxiliar d'equipaments (L501012) - Administració i serveis CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E89-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Auxiliar suport (L110) - Administració i serveis CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E88-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar administratiu/va (L403045) - Administració i serveis Escola d'Art i Disseny de Reus - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E87-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis de l’Escola d’Art i Disseny de Reus - Escola d’Art i Disseny de Reus – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar suport (L410047) - Administració i serveis - L'Escola, Centre per l'Art i la Cultura - SAC - Plaça reservada a persones amb discapacitat

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E86-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis – L’Escola, Centre per l’Art i la Cultura – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar suport (L72) - Administració i Serveis ECM Tortosa - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E85-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita a la Unitat d’Administració i Serveis de l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa - Escola i Conservatori de Música de Tortosa – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Auxiliar d'equipaments (L501015) - Administració i serveis - Escola i Conservatori de Música de Tarragona SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E84-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis de l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona - Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Assistent social (L210001) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E83-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius de CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi - Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504037) - Explotació SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E82-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’Explotació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504035) - Brigada Parc de Maquinària SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E81-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Brigada Parc de Maquinària - Conservació - Àrea del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504010) - Brigada Comarques Centre SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E80-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat Brigada Comarques Centre - Conservació - Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Auxiliar administratiu/iva (610) - Unitat Gestora de Control de Subvencions - Intervenció

  • Personal Funcionari
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E8-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat Gestora de Control de Subvencions - Serveis Econòmics – Àrea Intervenció de la Diputació de Tarragona
  • C2
  • Personal Funcionari
 • Auxiliar administratiu/iva (856) - Control d'Ingressos i BOP - Intervenció

  • Personal Funcionari
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E7_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: BOP – Unitat de Control d’Ingressos i BOP- Serveis Econòmics - Àrea Intervenció de la Diputació de Tarragona
  • C2
  • Personal Funcionari
 • Peó especialitzat/da (L504036) - Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E79_02-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504026)- Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E79_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504033) - Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E79-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Oficial primera (L402003)- Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: En tràmit
  • Número de convocatòria: E78-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral