Formació

Formació per al personal de l'Administració local

Dissenyem i executem activitats formatives amb l’objectiu de millorar els serveis que ofereixen els ens locals del territori, a través de la millora de les competències dels servidors i les servidores públics. Jornades d’actualització normativa, cursos per a la millora de les competències o tallers per a l’aplicació de coneixements adquirits integren una àmplia oferta formativa, pensada expressament per satisfer les necessitats concretes dels empleats públics. A més, atenem les necessitats específiques de cada ajuntament i els donem suport per redactar plans de formació municipals.

Pla de formació

Consulta el catàleg de cursos vigents.

reciclatge

 

 

EN PERMANENT ACTUALITZACIÓ

Donem resposta a les necessitats formatives que detectem a partir d’enquestes i propostes que arriben de l’Administració local.

Enllaços relacionats

Tots els plans formatius

Pla AFEDAP

Des de fa anys la Diputació de Tarragona, en coordinació amb l'Associció Catalana de Municipis i Comarques, gestiona una part de la formació adreçada als treballadors públics dels ens locals, a través de l'Acord per a la Formació Contínua dels Empleats de les Administracions Públiques (AFEDAP).

D'ençà que va començar la pandèmia de la Covid-19, atesa la situació excepcional que viu el país i davant la impossibilitat de dur a terme la formació presencial de manera segura, des del mes d'abril del 2020 vam decidir organitzar totes les formacions per via telemàtica. Aquest fet va suposar un esforç per poder oferir programacions telemàtiques ràpides i efectives.

D'aquesta manera suplíem la formació presencial sense deixar de banda la importància que suposa el fet formatiu per als treballadors de les administracions locals.

El gran interès de les formacions anteriors ens anima a enlairar el Pla per al 2021 en format telemàtic, i continuar oferint la possibilitat de seguir complementant i perfeccionant les capacitats i els coneixements dels treballadors de les nostres administracions locals.

Cursos amb l'INAP

La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb l'INAP (Institut Nacional d'Administració Pública), organitza cursos a través del Centre d'Estudis Locals, creat a partir de l'acord subscrit entre l'INAP i la Diputació de Tarragona l'any 2001. L’objectiu del Centre és impulsar les estratègies i les actuacions dirigides a reforçar la formació dels empleats públics al servei de les administracions.

Jornades

La Diputació de Tarragona organitza jornades, seminaris i sessions informatives amb l’objectiu general d’oferir informació de les noves normatives que afecten l’Administració local.

Màsters i postgraus en col·laboració amb la URV-UAB

Des de l’any 1993 s’organitzen, en col·laboració amb la UAB, la URV i la Fundació URV, màsters i postgraus, amb la finalitat d’oferir formació especialitzada per a la capacitació professional de titulats universitaris superiors i puguin així accedir a llocs de treball al servei de l’Administració local de Catalunya.

Altres activitats formatives

La Unitat de Formació col·labora amb altres institucions organitzant activitats formatives destinades a empleats públics i a altres destinataris.

Comunitats d'aprenentatge

Si sou un grup de persones que treballeu als ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès i voleu compartir informació, continguts i documents o treballar de manera cooperativa un projecte o resoldre una problemàtica, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Formació. Us donarem suport i us ajudarem.

També t'interessa

Assessorament a les entitats locals

Des de la Unitat de Formació del SAM assessorem els ens locals en la redacció de plans de formació municipals que tinguin per objectiu desenvolupar les competències professionals dels empleats municipals per a la millora organitzativa.

Suport en la gestió de formació

Prestem suport logístic als ens locals per tal de gestionar les activitats formatives que organitzen.

Formació a mida

Dissenyem i organitzem accions formatives destinades al personal d’un ens local quan aquestes acompanyen la implantació i consolidació de projectes de canvi o de models de gestió o són estratègiques per a l’organització.

- Sol·licitud de formació a mida ⬇️