Formació

Centre d'Innovació i Formació - Boca de la Mina

Un edifici sostenible que concentra la formació per a personal públic i els espais d'experimentació per a emprenedors, entre altres serveis.

El Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus és un centre pioner a la demarcació, on s'imparteix formació per a tècnics i càrrecs electes. També compta amb un laboratori d'innovació per al món emprenedor. Des del CIF Boca de la Mina es vol posar en valor el talent i el coneixement del món local des de la formació i l'impuls a l'emprenedoria. Al llarg de l'any més de 5.000 persones passen pel centre per rebre formació o compartir coneixement.

innovacio

La formació, la innovació i el foment de l'emprenedoria són fonamentals a l'hora d'obrir les nostres ments en l'aspecte individual i també col·lectivament com a regió, amb l'objectiu de generar noves oportunitats i, en definitiva, augmentar la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Boca de la Mina

L'equipament s'ubica al Passeig de la Boca de la Mina, un espai emblemàtic de la ciutat de Reus, envoltat de natura i patrimoni. L'edifici, antiga seu de l'Institut Gabriel Ferraté i de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus, s'ha remodelat per convertir-lo en un espai ampli, polivalent i funcional. Les obres s'han realitzat tenint en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica. En concret, s'han millorat la façana, la coberta i el paviment per reduir la transmitància tèrmica i s'ha canviat el sistema de climatització. També s'hi preveu instal·lar plaques fotovoltaiques per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Tot plegat donarà com a resultat la reduccions de les emissions de CO2 (en un 77%), de demanda de calefacció (84%), de refrigeració (52%) i de consum energètic (70%).

En un futur, també s'hi inclourà una caldera de biomassa que donarà servei al Centre d'Educació Especial Alba de la Diputació a Reus i a l'Escola Oficial d'Idiomes de la Generalitat.

El projecte s’emmarca en les estratègies i plans de les administracions públiques per la lluita contra el canvi climàtic i el foment de l’estalvi energètic, basats en l’Estratègia Europa 2020 per un creixement integrador, intel·ligent i sostenible. Es tracta d’una actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4. Les obres han suposat una inversió d'1.764.389 d’euros i han comptat amb un finançament procedent del FEDER de 764.467 euros.

Operació Aula Plus

Edifici Sostenible

El projecte de valorització i adequació de l’immoble propietat de la Diputació de Tarragona al Passeig Boca de la Mina de Reus neix amb vocació de servir de model per a les administracions locals, les empreses i els particulars en l’esforç compartit d’augmentar l’eficiència energètica de les edificacions així com per incrementar les actuacions que permetin la reducció de l’impacte del CO2.

Aquest projecte adquireix el seu veritable sentit amb el disseny dels posteriors usos que, directament i inequívocament adreçats a la incorporació de competències i capacitats tècniques per aconseguir-ho, donen títol a l’Operació: AULAPLUS, servei integral de formació pel territori.

La Diputació està plenament compromesa amb l’estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis. Amb aquest projecte cerca, mitjançant la seva posició de lideratge de les administracions locals tarragonines, presentar una acció concreta que contribueixi a posar en l’agenda dels governs locals l’adequació dels edificis de titularitat pública amb criteris d’eficiència energètica, així com per incorporar bones pràctiques per contribuir a la mitigació del canvi climàtic a través de l’increment en l’ús de fons energètiques renovables per atendre a les necessitats de les activitats en instal·lacions obertes al públic.

El Centre d’Innovació i Formació Boca s’afegeix al projecte de millora urbana de l’Ajuntament de Reus de l’àmbit del passeig Boca de la Mina. Les dimensions de l’edifici, la seva ubicació en àmbit urbà però allunyada de concentracions d’habitatges i indústries i la singular configuració arquitectònica han de permetre generar, en primer lloc, un espai d’intervenció directa per aconseguir l’eficiència energètica de l’immoble que pot ser model de referència en aquest camp.

Fons Europeus de Desenvolupament Regional

Pretén donar compliment a l’objectiu central del FEDER que és contribuir a la millora de l’economia de la regió creant riquesa i generant ocupació. Aquest és el propòsit final l’edifici, és a dir, la formació dels equips tècnics i dels càrrecs electes de les administracions locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i del Penedès, així com l’oferta pública d’espais destinats a la millora de les competències i capacitats de les persones emprenedores.

Així doncs, amb aquest projecte es contribuirà a un doble propòsit: millora de l’eficiència energètica dels edificis i augment de la competitivitat territorial. Aquesta competitivitat, a més, es reforça posant a disposició de les administracions locals, les empreses i les persones emprenedores un espai de prototipatge, en forma de FAB-lab, per al disseny i implementació de tècniques constructives i de generació i implementació de solucions innovadores en l’aplicació de materials, tecnologies i procediments adreçats a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús públic (extensible, si fos el cas, al conjunt d’edificacions).

L'operació "Aulaplus, servei integral de formació pel territori" està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4. La inversió total d’aquesta operació és d’1.807.747,34 € dels quals 764.466,88 € són cofinançats pel FEDER.

gencat_feder

 

On som

Passeig Boca de la Mina, s/n

43206 - Reus

 

Truca'ns:

977 296 704

 

 

 

Coneix el centre