Ens locals

Fem equip amb els municipis

Els ajuntaments i els consells comarcals són al centre de l'acció de la Diputació de Tarragona. La raó de ser de la institució és fer de la Catalunya Sud un bon lloc per viure, i per aconseguir-ho treballem braç a braç amb els ajuntaments del Camp de Tarragona, el Baix Penedès i les Terres de l'Ebre, perquè des dels ajuntaments es pugui oferir una millor qualitat de vida a tots els pobles i ciutats.

Hi treballem braç a braç

Escoltem

 • Les necessitats dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores per millorar els serveis que ofereixen als veïns i veïnes dels seus respectius municipis.
 • Les necessitats dels empleats públics per poder desenvolupar amb més eficiència la feina i satisfer els objectius del seu ajuntament.

Assessorem

 • Sobre temes jurídics, legals i altres obligacions que han de complir.
 • En la gestió econòmica i pressupostària del municipi.
 • En la tramitació d'ajuts i subvencions d'altres administracions (estatals, ajuts de la UE...).
 • En matèria de protocol i de gestió i organització d’actes institucionals.
 • En matèria d'emprenedoria, perquè impulsin idees de negoci de veïns i veïnes.
 • Assistència i suport en les publicacions al BOPT.

Ens impliquem

 • Redactant i executant projectes:
  • D’arquitectura, per a la projecció i direcció d'obres d’edificis públics i d'altres espais.
  • D'enginyeria, per arranjar carrers, places o el clavegueram del municipi.
  • De mobilitat sostenible.
  • De projectes destinats a la reducció de les emissions de CO2 per ser més eficients energèticament.
 • Fent:
  • El padró municipal.
  • Les pàgines web municipals.
  • Les aplicacions per fer els tràmits electrònics de la ciutadania amb l'ajuntament.
  • Carreteres i travesseres urbanes.

Col·laborem

 • Mantenint-los al dia de:
  • Legalitat vigent i canvis normatius.
  • Novetats que afecten el món local.
  • Oferta cultural de la demarcació, perquè la puguin programar i oferir a la població.
  • Formació especialitzada per als tècnics i electes locals.
  • Campanyes de divulgació mediambiental.
  • Formacions sobre consum elèctric i estalvi energètic.

Impulsem

 • Informació municipal a disposició de la ciutadana en els seus portals de transparència.
 • L'accés al món laboral de veïns i veïnes per millorar la seva vida professional, mitjançant plans d'ocupació i de formació.
 • La sostenibilitat dels municipis, orientant-los cap a la transició energètica.
 • Nous traçats viaris per millorar les comunicacions dels municipis.
 • L'arribada de la fibra òptica.
 • La conservació i restauració del patrimoni artístic i cultural dels municipis.
 • Oferta formativa en l'àmbit de la cultura i l'art als creadors i creadores del municipi.
 • Premis per a iniciatives turístiques rellevants.
 • Reconeixements per a iniciatives i projectes singulars per millorar el medi ambient del municipi.

Hi col·laborem econòmicament per millorar

La xarxa d'enllumenat públic

 • Sanejament de l'enllumenat públic.
 • Foment de l'estalvi energètic.
 • Instal·lacions d'energia sostenible, biomassa.

Vies públiques, parcs i jardins municipals

 • Manteniment de carrers, camins municipals i de parcs i jardins.

Turisme, ocupació i emprenedoria

 • Impuls de polítiques de foment de l'ocupació i de l'emprenedoria.

Sanejament, depuradores, clavegueram i pluvials

 • Millora i vigilància del sistema de clavegueram del municipi.
 • Suport per a la construcció de depuradores.
 • Ajut en despeses extraordinàries sobrevingudes, com ara catàstrofes naturals, aiguats, incendis, etc.

Prevenció d'incendis, protecció civil

 • Accions de protecció, neteja i millora de boscos municipals.
 • Neteja dels vorals de carreteres de titularitat de la Diputació.

Medi ambient i salut pública

 • Foment de l'estalvi energètic, de les accions per l'energia sostenible i el clima, i de recollida selectiva dels residus.
 • Sessions divulgatives per a la ciutadania, com ara el taller sobre la factura de la llum.
 • Suport a entitats i associacions municipals del sector mediambiental que vetllen per l'entorn natural.

Actuacions en edificis i equipaments municipals

 • Millores en equipaments municipals diversos:
  • Piscines.
  • Consultoris mèdics.
  • Llars infantils.
  • Edificis multifuncionals.
  • Sales de vetlla.
  • Pavellons esportius.
 • Construcció de llars infantils.

Activitats socials, educatives, culturals i esportives

 • Polítiques d'habitatge social, amb la rehabilitació d'habitatges municipals.
 • Creació d'habitatges en municipis petits per evitar el despoblament.
 • Creació d'escoles municipals de música, de dansa o d'art.
 • Conservació del patrimoni històric i monumental: restaurant edificis històrics, llocs emblemàtics, etc.
 • Contractar grups artístics per a les festes majors o per a esdeveniments culturals diversos.
 • Publicar llibres d'interès local o d'autors locals.
 • Organitzar exposicions en equipaments municipals.

Per al funcionament ordinari de l'ajuntament

 • En matèria informàtica.
 • Per a la gestió de la despesa corrent.

Col·laborem estretament amb els consells comarcals

Perquè puguin ajudar la ciutadania mitjançant:

 • Finançament del transport escolar.
 • Atorgament de beques de menjador escolar.
 • Ajuts a l’esport base de la demarcació.
 • Finançament reforçat dels serveis socials.
 • Inversions en la recollida de residus, manteniment de vies verdes, camins que comuniquen municipis, etc.

Perquè puguin fer front a les seves necessitats organitzatives

 • Assistència tècnica de personal propi.
 • Prestació de serveis diversos als municipis: informàtics, arquitectes, enginyers, treballadors socials, tècnics d'habitatge, cultura i promoció econòmica.