Activitats formatives 1 - 16 16
 • Curs: Procediment Administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-019
  • Durada: 32
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2.
 • Curs: Procediment Administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-018
  • Durada: 32
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2.
 • Curs: Llenguatge administratiu. Redacció de documents administratius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-017
  • Durada: 34
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal al servei de l’Administració local.
 • Curs: L'análisi de les bases i les convocatòries de les subvencions i l’encaix dels projectes

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-015
  • Durada: 3.5
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de subvencions
 • Curs: Procediment Administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-014
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa.
 • Curs: Els aspectes més rellevants del procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-013
  • Durada: 20
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal tècnic de l’Administració local que no hagi fet formació en procediment administratiu
 • Curs: Gestió administrativa de la contractació

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-012
  • Durada: 32
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública
 • Curs: Gestió administrativa de la contractació

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-011
  • Durada: 32
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública
 • Curs: Gestió documental i expedient electrònic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-010
  • Durada: 30
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local dels grups C1 i C2, preferentment que desenvolupi tasques de gestió documental.
 • Curs: Seguretat Digital

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Informàtica i noves tecnologies
  • Codi: C22-009
  • Durada: 6
  • Modalitat: Virtual
  • Lloc: Aula Virtual
  • Destinataris: Personal usuari de tic de l’Administració local.
 • Curs: Procediment administratiu per a tècnics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-008
  • Durada: 15
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi a cossos i escales tècniques i especials.
 • Seminari web: La terminologia i la fraseologia en el llenguatge administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-006
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l'administració local interessats en millorar el redactat de les seves comuniccaions
 • Curs: Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-005
  • Durada: 28
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notificacions. És recomanable tenir un nivell mitjà de coneixements de llengua catalana (nivell C)
 • Curs: Redacció de correus electrònics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-004
  • Durada: 16.5
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que hagi de de redactar informes tècnics d’urbanisme, mediambient, etc. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Curs: Redacció d'informes tècnics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-003
  • Durada: 20
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració que sovint ha de redactar informes tècnics d’urbanisme, mediambient, etc. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Curs: Llenguatge administratiu. Redacció de documents administratius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-002
  • Durada: 34
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula Virtual + Plataforma Cisco - Webex
  • Destinataris: Personal al servei de l’Administració local.