Activitats formatives 1 - 40 227
 • Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Gestió econòmica

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: CA22-002
  • Durada: 30
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l'Administració local
 • Curs: Procediment administratiu. Nivell bàsic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-028
  • Durada: 32
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Sala d'Actes del Consell Comarcal del Montsià. CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ - Pl. Lluís Compans, s/n, 43870 Amposta+ Aula Virtual
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2.
 • Els ingressos derivats de la realització d'obres i de les actuacions urbanístiques

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C23-027
  • Durada: 16
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina + Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l’administració local, grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi tasques de recaptació o estiguin adscrits a l’àrea d’intervenció, serveis econòmics, etc.
 • Curs: Gestió administrativa de la contractació

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C23-026
  • Durada: 32
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública
 • Curs: Gestió i control de les subvencions públiques. Nivell Avançat

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C23-025
  • Durada: 30
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Interventors/es, secretaris/es-interventors/es i qualsevol personal de l'administració local amb responsabilitat a les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats públiques.
 • Curs: Gestió i control de les subvencions públiques. Nivell Avançat

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C23-024
  • Durada: 30
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Interventors/es, secretaris/es-interventors/es i qualsevol personal de l'administració local amb responsabilitat a les àrees de control intern, control financer i auditoria de les entitats públiques.
 • Curs: Administració electrònica en el procediment administratiu. Com hem de procedir?

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-022
  • Durada: 20
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal administratiu i tècnic de l’Administració local que no hagi fet formació en procediment administratiu.
 • Curs: Administració electrònica en el procediment administratiu. Com hem de procedir?

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-021
  • Durada: 20
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal administratiu i tècnic de l’Administració local que no hagi fet formació en procediment administratiu.
 • Curs: El procediment administratiu_Nivell Bàsic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-020
  • Durada: 15
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa.
 • Curs: Els aspectes més rellevants del procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-019
  • Durada: 20
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal tècnic de l’Administració local que no hagi fet formació en procediment administratiu
 • Seminari web: les categories jurídiques de la invalidesa dels actes administratius. La nul·litat de ple dret i l'anulabil·litat

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-018
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals que pertanyi a cossos i escales d’administració general (preferiblement C1, A2 i A1).
 • Curs: El silenci administratiu i els actes presumptes

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-017
  • Durada: 5
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals que pertanyi a cossos i escales d’administració general (preferiblement C1, A2 i A1).
 • Curs: Còmput de terminis en via administrativa.

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-016
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals que pertanyi a cossos i escales d’administració general (preferiblement C1 i C2).
 • Curs: Procediment administratiu. Nivell Avançat

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-015
  • Durada: 20
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina + Aula virtual
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals, preferiblement A1 i A2 o C1 amb tasques de responsabilitat en la tramitació administrativa.
 • Curs: Procediment administratiu per al personal tècnic de l'administració local

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-014
  • Durada: 15
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi a cossos i escales tècniques i especials.
 • Taller pràctic sobre el procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-013
  • Durada: 21
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i que tingui una formació bàsica en procediment administratiu.
 • Taller pràctic sobre el procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-012
  • Durada: 21
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i que tingui una formació bàsica en procediment administratiu.
 • Curs: Redacció de documents administratius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-011
  • Durada: 23
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l'administració local que habitualment redacten documents administratius.
 • Curs: Redacció d'informes tècnics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-010
  • Durada: 20
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració que sovint ha de redactar informes tècnics d’urbanisme, mediambient, etc. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Curs: Redacció de correus electrònics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-009
  • Durada: 18
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que hagi de redactar correus electrònics. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Curs: Redacció de correus electrònics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-008
  • Durada: 18
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que hagi de redactar correus electrònics. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Curs: Llenguatge administratiu. Redacció de documents administratius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-007
  • Durada: 34
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula Virtual + Plataforma Cisco - Webex
  • Destinataris: Personal al servei de l’Administració local.
 • Seminari web: La solvència empresarial, la porta d'entrada a les licitacions del sector públic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C23-006
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal dels ens locals que realitza tasques relacionades amb la contractació pública.
 • Curs: Tècniques de control del soroll per a tècnics i policies locals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C23-005
  • Durada: 16
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Policia local i tècnics municipals de medi ambient i d'activitats.
 • Curs: Millora de les capacitats emocionals en l'atenció a la ciutadania

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C23-003
  • Durada: 9
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la MIna
  • Destinataris: Personal dels ens locals que desenvolupa tasques d'atenció a la ciutadania
 • Curs: La gestió de la intervenció administrativa en les activitats

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Urbanisme i activitats
  • Codi: C23-001
  • Durada: 15
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina. Reus
  • Destinataris: Personal tècnic, jurídic i administratiu que gestiona activitats en el mon local
 • Curs: Redacció de decrets, dictàments i notificacions

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C23-004
  • Durada: 30
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notificacions. És recomanable tenir un nivell mitjà de coneixements de llengua catalana (nivell C).
 • Curs: Tècniques d'expressió escrita. Escriure per comunicar

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C23-002
  • Durada: 15
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma de videoconferències Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de l’Administració local
 • Espai informatiu: Activitats econòmiques

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: CA22-003
  • Durada: 30
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula Virtual
  • Destinataris: Personal dels ens locals que gestioni activitats econòmiques o que estigui interessada en conèixer aquesta matèria.
 • Curs: Intel·ligència emocional aplicada a l'àmbit laboral

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C22-039
  • Durada: 20
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula virtual + Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Professionals de l’Administració local que vulguin millorar les seves habilitats i l’autoconeixement emocional.
 • Curs: La qualitat personal i la intel.ligència emocional en l'exercici de la tasca professional

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C22-169
  • Durada: 20
  • Modalitat: Semipresencial - Videoconferència
  • Lloc: Reus-Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina + Aula virtual + Zoom
  • Destinataris: Personal de l'Administració local. Tindrà preferència les persones amb menys hores de formació.
 • Seminari web: les categories jurídiques de la invalidesa dels actes administratius. La nul·litat de ple dret i l'anulabil·litat

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-166
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals que pertanyi a cossos i escales d’administració general (preferiblement C1, A2 i A1).
 • Curs: L'impost sobre el valor afegit i el sector públic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C22-165
  • Durada: 9
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que presti servei en l'àrea econòmica.
 • Curs: Mindfulness per viure amb més calma, amabilitat i vitalitat el teu dia a dia

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C22-164
  • Durada: 15
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula Virtual + Reus-Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de l'Administració local.
 • Curs: Atenció telefònica a la ciutadania en situacions complexes

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C22-163
  • Durada: 10
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Virtual + Plataforma Zoom
  • Destinataris: Personal dels ens locals que realitza tasques d’atenció telefònica a la ciutadania
 • Curs: La Gestió transversal de gènere. Implementar la transversalitat en les polítiques locals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Igualtat i participació ciutadana
  • Codi: C22-126
  • Durada: 15
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Zoom
  • Destinataris: Personal de l'Administració local.
 • Curs: Redacció de correus electrònics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-102
  • Durada: 16.5
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que hagi de de redactar correus electrònics. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Curs: Estratègies de desenvolupament econòmic local per al repoblament de zones rurals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C22-143
  • Durada: 20
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus + Moodle
  • Destinataris: Personal tècnic i responsables locals de desenvolupament econòmic local, promoció econòmica o desenvolupament rural.
 • Curs: La perspectiva de gènere aplicada als dispositius i programes d'inserció laboral

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Igualtat i participació ciutadana
  • Codi: C22-131
  • Durada: 10
  • Modalitat: 6
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex + Centre Formació Ocupacional (CFO). Edifici Viver d'Empreses. C/ Nova Estació, 21 43500 Tortosa
  • Destinataris: Professionals de l'Administració local que treballen en dispositius i programes d’inserció laboral. Tècnics/es d’ocupació, tècnics/es d’orientació i inserció preferentment de les Terres de l'Ebre
 • Curs: Trello. Productivitat portada a la pràctica

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Gestió estratègica i qualitat
  • Codi: C22-140
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que vulgui millorar l’organització de les seves tasques i projectes, preferentment de l'Ajuntament de Cunit.