Sostenibilitat

Castell i boscos d'Escornalbou

El bosc d’Escornalbou, que compta amb unes 90 hectàrees, així com el castell monestir d’Escornalbou (Baix Camp), són propietat indivisa entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona. La Diputació hi du a terme cada any actuacions de gestió i millora forestal per mantenir adequadament la riquesa ecològica dels boscos, prevenir els incendis forestals i donar valor al ric patrimoni natural, cultural, històric i arquitectònic del castell i l'entorn.

escornalbou

 

En els últims anys s'han fet actuacions específiques per millorar la visita a aquest espai històric. Així, s'ha incorporat mobiliari nou al camí dels Frares (que envolta el castell i que és molt visitat) i s'han recuperat senders fins a la font del Sarraí o fins a la font del Galàpet. També s’han recuperat el camí i la font de Vilamanya.

turismo

El projecte “Operació Baronia d'Escornalbou”, liderat per la Diputació, vol convertir la finca en un motor d'activitat econòmica i incrementar la competitivitat turística.

Operació Baronia d'Escornalbou

L'entorn de la baronia d'Escornalbou té un gran potencial natural, paisatgístic, patrimonial, cultural i històric. La Diputació de Tarragona impulsa un projecte per revalorar els atractius de la zona amb fons europeus.