Formació

La palanca dels canvis

La formació és clau per millorar les oportunitats i la qualitat de vida de les persones. A la Diputació facilitem la formació del personal de l'Administració, dels emprenedors i de la ciutadania en general.

Formació per a servidors públics

people

L'Administració també té el deure d'aprendre: reciclar-se i adaptar i millorar de manera continuada la formació del personal, per oferir serveis de qualitat.

Assistència als municipis

Formació per a personal de l'Administració local

La formació i el reciclatge dels servidors públics és indispensable per millorar les prestacions dels ens locals. Coneix el programa d'activitats formatives.

Formació per a l'emprenedoria

emprenedors

Generar ocupació de qualitat és estratègic. Oferim suport al talent empresarial perquè es puguin aprofitar les oportunitats i els projectes cristal·litzin, de manera que se'n beneficiï el conjunt de la societat.

Emprèn Dipta

Suport a l'emprenedoria

Facilitem eines de capacitació per a persones emprenedores de la nostra regió.

Centre de formació de la Diputació

classe

Al passeig de la Boca de la Mina de Reus hi tenim un espai únic dedicat a la formació especialitzada que impulsem a la Diputació.

Centre d'Innovació i Formació

Boca de la Mina

Un edifici sostenible que concentra la formació per a personal públic i els espais d'experimentació per a emprenedors, entre altres serveis.

Formació especialitzada

tecnics

Organitzem cursos per àmbits professionals especialitzats amb l'objectiu de compartir el coneixement del sector públic amb el sector privat, per sumar sinergies i multiplicar els beneficis. Una societat formada és una societat avançada.

Ciutadania

Formació per a especialistes

Una societat formada és una societat avançada.

Compromís amb l'Agenda 2030


La Diputació de Tarragona forma part de l'Acord Nacional per a l'Agenda 2030

En l'àmbit concret de la formació, la nostra acció s'encamina a satisfer els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents:

ods4  ods10  ods16  ods17