Treballar i Emprendre

Treballar a la Diputació

Actualment a la Diputació de Tarragona i als seus organismes autònoms hi treballen al voltant d'un miler de persones. Per formar part de l'equip humà de la Diputació cal haver superat un procés selectiu (borsa de treball, pla d'ocupació o concurs oposició) que garanteix els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que estableix la llei.

En aquesta secció podràs seguir tots els processos selectius actius i tota la informació sobre com ser empleat o empleada de la Diputació.

Processos selectius

Consulta i fes el seguiment dels processos selectius actius.

Provisió de llocs de treball

mobilitat

  • Processos restringits a personal d'altres administracions, la provisió interadministrativa facilita la mobilitat del personal de l'administració pública, sempre d'acord amb els requisits establerts en cada convocatòria.
  • Processos restringits a personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN)

Provisió de llocs de treball

Consulta i fes el seguiment de les provisions

Bases generals

bases

Les bases generals de selecció regulen els elements comuns de tots els processos selectius per a l’accés a la condició de funcionari o funcionària de carrera o de personal laboral fix de la Diputació de Tarragona. Es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i contenen la regulació específica de les borses de treball. 

Consulta les bases generals vigents:

⬇️ Text refós de les Bases Generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona (en vigor des del 29/10/2022)

⬇️ Documents relatius a l'estructura dels processos selectius ordinaris i derivats de l'estabilització

⬇️ Text refós del Document relatiu a l’estructura dels processos selectius derivats de l’estabilització

⬇️ Bases generals reguladores dels processos de selecció (en vigor des del 03/09/2021 al 28/10/2022)

 

Què he de fer per formar part de l'equip de la Diputació de Tarragona?

T'expliquem com funcionen els processos selectius per treballar a l'Administració local.

Oferta pública

treballar

OFERTA PÚBLICA

Anualment es publica l'oferta de places que la Diputació necessita cobrir. Un cop es publica una plaça a l'oferta, se n'ha de convocar el procés selectiu en un termini de tres anys.

L'oferta pública de la Diputació

Consulta les places ofertes per anys.

Informació d'interès

Temari

No hi ha una publicació concreta on trobar els temaris dels processos selectius. Pel que fa als temes de caràcter general, hi ha publicacions de textos d’algunes editorials que poden servir de guia per elaborar-los. Els temes específics els han d’elaborar les persones aspirants.

Temes directament relacionats amb la Diputació de Tarragona

També et pot interessar

Contacte

 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 679