Impuls social

Les persones, al centre

Les persones són l'eix de la nostra acció de govern. Per això, i tot i no disposar de competències directes socials o assistencials, ens aboquem en aquest àmbit a través de múltiples actuacions de caràcter transversal que tenen com a objectiu el benestar dels més vulnerables. Així, destinem ajuts per a habitatge social de titularitat municipal, donem suport a entitats socials i fomentem l'ocupació mitjançant formació i plans d'ocupació en col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals.

D'altra banda, disposem de tres escoles d'educació especial que ofereixen diferents nivells d'ensenyament especialitzat i que afavoreixen la inserció laboral i social de l'alumnat. Tot plegat ens permet contribuir a transformar la nostra regió en un lloc millor per viure-hi.

Fer créixer l'habitatge social

casa social

La Diputació disposa d'una línia de subvencions per a polítiques socials d’habitatge, una iniciativa que, alhora, contribueix a revertir el despoblament a l’entorn rural. En concret, els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès poden sol·licitar els ajuts d’habitatge per construir, rehabilitar i millorar la qualitat d’immobles de propietat municipal, o cedits per un període de deu anys, per destinar-los a habitatge social. Així mateix, poden obtenir suport en l’elaboració, la redacció i la revisió de plans locals d’habitatge i en l’elaboració de programes d’actuació municipal d’habitatge.

Subvencions per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge

Compromís amb el tercer sector

help

L'emergència social és una realitat. Per fer-hi front, a la Diputació donem suport a entitats i fundacions del tercer sector, mitjançant una línia de subvencions, perquè puguin ajudar persones vulnerables.

Subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social

Suport a les entitats i fundacions de caràcter social

A la Diputació de Tarragona col·laborem amb associacions, fundacions i altres entitats del tercer sector perquè puguin desenvolupar en millors condicions actuacions i activitats de caràcter social i assistencial. Aquestes són algunes de les entitats amb què col·laborem:

Referents en educació especial

puzzle

Disposem de tres centres, a Tarragona, Reus i Jesús-Tortosa, que ofereixen de manera adaptada els ensenyaments que corresponen als cicles d'educació primària, ESO i programes de formació i inserció (PFI) en diferents especialitats. El nostre suport a l'alumnat amb necessitats especials n'afavoreix la inserció laboral i social.

Impulsem l'ocupació

worker

Treballar és un dret, i alhora és indispensable per garantir la qualitat de vida de les persones i el creixement econòmic del territori. Això ho converteix en una prioritat per a la Diputació, que fomenta l'accés al món laboral mitjançant diferents fronts: plans d'ocupació per a persones en situació d'atur, en col·laboració amb els consells comarcals i els ajuntaments; formació ocupacional sobre diferents àmbits professionals per a joves sense feina, i també estades professionals per a joves amb titulació, a través del programa Genius.

Suport als consells comarcals per a atenció social

social2

Anualment, la Diputació de Tarragona presta col·laboració econòmica als consells comarcals per contribuir a finançar les necessitats dels ajuntaments de cada comarca. El conveni en aquest sentit estableix que, com a mínim, un 20% de l'import total del programa per a assistència i serveis s'ha de destinar a l'àmbit social.

Compromís amb l'Agenda 2030

La Diputació de Tarragona forma part de l'Acord Nacional per a l'Agenda 2030

En l'àmbit concret de l'impuls social, la nostra acció s'encamina a satisfer els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents:

 

ods1  ods2  ods4  ods5  ods8  ods10  ods16  ods17