Projectes transversals

Creiem en un futur amb compromís

Amb l'objectiu de liderar la regió de la Catalunya Sud, la Diputació de Tarragona participa en diversos projectes transversals, que també impulsa i coordina, en cerca del bé comú de les persones que viuen a la demarcació. Amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030 com a horitzó, impulsem projectes en diferents àmbits d'actuació.

Apostem per una regió influent i competitiva. Perseguim el desenvolupament d'una societat igualitària i inclusiva, diversa en la seva distribució territorial. Volem ser un motor econòmic i social que permeti una transformació de la demarcació cap a un model de creixement respectuós i sostenible amb el medi ambient i amb les persones.

Objectius de desenvolupament sostenible

Compromís amb l'Agenda 2030

Projectes Next Generation

Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)

gencat

 

 

fonsuecat

 

Els PECT, Projectes d’especialització i competitivitat territorial, són iniciatives que impulsen agents del territori i lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i que tinguin un fort component d’innovació. Des de la Diputació liderem actualment tres d’aquests projectes, que compten amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), qui contribueix a la correcció dels desequilibris regionals dins de la Unió Europea.

La baronia d'Escornalbou

escornalbou

 

Des de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, copropietàries del castell monestir i de la muntanya, s’estan duent a terme diferents actuacions per dignificar i millorar el castell monestir d’Escornalbou i el seu entorn.

Escornalbou Reneix

L’Operació Baronia d’Escornalbou, liderada per la Diputació de Tarragona en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu la revaloració del castell monestir i el seu entorn, un tresor patrimonial i rural a la Costa Daurada.

Xarxa de calor de proximitat

biomassa

Un projecte que fomenta la instal·lació de xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal en equipaments municipals. L'objectiu és afavorir l'economia circular i alimentar les calderes aprofitant la matèria orgànica que generen els boscos de l'entorn.

Calor de proximitat

La biomassa és una energia neta i renovable, i els boscos del nostre entorn proporcionen una font sempre disponible.

Projecte Aula Plus

edifici sostenible+

El projecte de valorització i adequació de l’immoble propietat de la Diputació de Tarragona al Passeig Boca de la Mina de Reus, té la vocació de servir de model per a les administracions locals, les empreses i els particulars en l’esforç compartit d’augmentar l’eficiència energètica de les edificacions així com per incrementar les actuacions que permetin la reducció de l’impacte del CO2.

 

Projecte Aula Plus - Boca de la Mina

El Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus és un centre pioner a la demarcació, on s'imparteixen continguts adreçats a tècnics i càrrecs electes i on també s'hi ha instal·lat un laboratori d'innovació per al món emprenedor

Altres projectes