Projectes transversals

Cuidem el que ens uneix

Logo PECT Carreteres

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’ ha desenvolupat solucions innovadores en l’aplicació de materials per a la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres, així com també en la seva senyalització.

gencat_feder

 

 

El projecte

El repte del projecte ha estat avançar en el desenvolupament de solucions innovadores en nous materials aplicats a la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres, i en la nova senyalització viària, que siguin transferibles a l’administració gestora i el sector privat, generant noves oportunitats d’activitat econòmica i millorant la sostenibilitat del territori i la seguretat viària per als usuaris de la xarxa.

 

El PECT ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’ ha adreçat reptes molt concrets al voltant de la construcció, manteniment, gestió i utilització innovadora de la xarxa viària local de Tarragona, com són la sostenibilitat i la seguretat:

  • Sostenibilitat: El repte mediambiental i d’assoliment dels objectius de reducció d’emissions de CO2 impulsats des de la Unió Europea i les estratègies catalanes i locals s'ha concretat en el cas de la xarxa viària en termes de millorar la sostenibilitat dels materials utilitzats en la construcció i manteniment de les carreteres.
  • Seguretat: El repte global de millora de la seguretat viària s'ha concretat en termes de trobar noves solucions tecnològiques que faciliten la informació en temps real sobre la via i el seu manteniment.

Carreteres més segures i sostenibles

Els objectius estratègics del PECT Cuidem el que ens uneix:

  • Desenvolupar línies específiques de recerca i investigació aplicada a processos industrials en els sectors dels materials avançats i la sensòrica.
  • Reforçar el posicionament de la Universitat Rovira i Virgili com a referent per a l'obtenció de solucions innovadores a reptes específics del territori en matèria de sostenibilitat i seguretat de la xarxa viària.
  • Millorar la gestió i el manteniment de la xarxa viària competència de la Diputació de Tarragona, amb la posada en marxa de polítiques amb incidència directa en l'acció climàtica, incorporant  l'ecoinnovació i la bioeconomia en els processos i els productes emprats. 
  • Obrir a futures activitats productives l'oportunitat de millorar l'impacte de l'activitat a les carreteres. 
  • Generar un veritable entorn d'innovació al voltant de la reducció del material a emprar en la construcció i manteniment de la xarxa, potenciant la generació d'economies circulars i la reducció de la petjada de CO2 en tota la cadena de valor.

En aquest PECT, liderat i coordinat per la Diputació de Tarragona, hi han participat també la Universitat Rovira i Virgili i Eurecat com a socis beneficiaris del projecte. Han complementat i completat el consorci, en condició d’entitats participants no beneficiàries, la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya que, representant els professionals vinculats directament amb els processos que aborden bona part de les operacions, han servit per contrastar solucions i per obrir la perspectiva de noves oportunitats al temps que advertir dels riscos i incorporar aportacions dels prescriptors.

Aquesta iniciativa ha estat cofinançada per la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Les operacions

Operació de Coordinació

La vocació de la Diputació de Tarragona com a entitat coordinadora del PECT Cuidem el que ens uneix ha estat liderar el projecte d’una manera adient, acurada i innovadora perquè el funcionament del mateix fos excel·lent i s’aconseguissin els objectius generals del projecte, respectant sempre la normativa de la convocatòria. La Coordinació ha tingut com objectius principals dinamitzar les interaccions entre els socis i agents del territori, i alhora difondre i comunicar els objectius i resultats del projecte per a la creació de sinergies i la millora de la competitivitat del territori.

La inversió total d’aquesta operació ha estat de 150.040,00 € dels quals 62.000,00 € han estat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Operació Coordinació

Infografia de l'operació Coordinació descarregable.

Operació Ferms Sostenibles

Aquesta operació, liderada pel Servei d'Assistència al Territori – Carreteres de la Diputació de Tarragona, s'ha estructurat en dues actuacions que tenien com objectiu la reducció de les emissions de CO2 en les tasques de reforç i nova construcció de ferms a la xarxa local de carreteres gestionada per la Diputació de Tarragona mitjançant, per una banda, la reducció de la temperatura d’estesa de l’asfalt, i per l’altra, la disminució del gruix de la capa d’asfalt amb l’estesa de capes bituminoses ultrafines.

La inversió total d’aquesta operació ha estat d'1.000.711,07 € dels quals 413.516,97 € han estat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

Operació Ferms sostenibles

Infografia de l'operació Ferms sostenibles descarregable.

Operació Gestió intel·ligent de la xarxa

Aquesta operació, liderada pel Servei d'Assistència al Territori – Carreteres de la Diputació de Tarragona, ha contemplat la instal·lació de sensors a la xarxa local de carreteres amb l’objectiu de millorar la seguretat de tots els usuaris, i en particular dels més vulnerables, els ciclistes, utilitzant la internet de les coses per fer una senyalització intel·ligent i per detectar i resoldre incidències amb més rapidesa.

L’operació ha inclòs també la canalització de fibra òptica a la xarxa local de la Diputació per tal de connectar aquests sensors amb un centre de control i el desenvolupament del corresponent programari de gestió per a la recollida i tractament de dades i la definició de les accions de resposta.

La inversió total d’aquesta operació ha estat d'1.595.841,19 € dels quals 659.438,51 € han estat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a les mateixes.

Operació Gestió intel·ligent de la xarxa

Infografia de l'operació Gestió intel·ligent de la xarxa descarregable.

Operació Sensòrica

Aquesta operació, liderada per la Universitat Rovira i Virgili, ha desenvolupat l’arquitectura necessària per donar compliment als objectius de l’operació anterior. En concret, s'ha desenvolupat una plataforma de serveis al núvol on es realitza el processament de dades massives (Big Data) amb Intel·ligència Artificial (IA) i una aplicació mòbil que permet que els usuaris reportin incidències en temps real, ja sigui en forma de text o bé d’imatges.

D’altra banda, s'ha dissenyat i implementat un mòdul de comunicació i radar anti-col·lisió del vehicle que ha permès establir comunicacions segures amb la via i els senyals intel·ligents. L’actuació també ha desenvolupat sensors fotònics que han optimitzat la gestió sostenible de la infraestructura viària i informat de les condicions de seguretat en el trànsit i l'estat de la infraestructura als seus usuaris, abans i durant la seva utilització.

La inversió total d’aquesta operació ha estat de 869.854,50 € dels quals 432.788,45 € han estat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Operació Sensòrica

Infografia de l'operació Sensòrica descarregable.

Operació Materials Avançats

Aquesta operació, liderada per la Universitat Rovira i Virgili, ha tingut l’objectiu de reduir el consum energètic i la petjada de CO2 en el treballs de ferms de carreteres. Per una banda, s'ha contemplat l'ús de líquids iònics per millorar la durabilitat de l'aglomerat asfàltic amb capacitats d'autoregeneració, la disminució del consum energètic durant el procés de formació de l’asfalt i la fabricació i execució de mescles bituminoses a menor temperatura per pavimentar carreteres en un procés econòmicament i mediambiental més sostenible.

D’altra banda, s'ha determinat el tipus de biomassa residual renovable que es pot utilitzar per a la producció de bio-olis amb característiques i propietats similars a l'aglutinant asfàltic i la utilització d’aquests bio-olis en mescles asfàltiques i assajos de viabilitat tècnica i econòmica.

La inversió total d’aquesta operació ha estat de 584.643,08 € dels quals 276.131,42 € han estat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Operació Materials avançats

Infografia de l'operació Materials avançats descarregable.

Operació Intel·ligència competitiva

Aquesta operació, liderada per Eurecat, s’ha estructurat en dues actuacions:

L'actuació "Intel·ligència competitiva com a eina per a l’economia circular en infraestructures” ha portat a terme un estudi sistemàtic de vigilància tecnològica i prospectiva estratègica innovadora que analitza i difon les tendències actuals i els avenços tecnològics susceptibles de ser transferits a les indústries del territori i a la ciutadania, per donar respostes innovadores i competitives a les necessitats reals del mercat en l’àmbit de les carreteres sostenibles i innovadores.

L’actuació “Roadmaps d’economia circular”, que ha tingut com a objectiu incentivar la realització de projectes d'R+D que apliquen tecnologies en el camp de l’economia circular de gran potencial pel sector industrial vinculat a la construcció de carreteres sostenibles, mitjançant l’avaluació i assessorament especialitzat a empreses per part de consultors experts.

La inversió total d’aquesta operació ha estat de 317.858,43 € dels quals 156.304,22 € han estat finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

En el marc d'aquesta operació s'ha elaborat mensualment un butlletí d'intel·ligència competitiva amb les novetats, tecnologies, innovacions i tendències en el marc de la temàtica del PECT, la seguretat i la sostenibilitat a les carreteres.

Operació Intel·ligència competitiva

Infografia de l'operació Intel·ligència competitiva descarregable.

 

Tercer quadrimestre 2023

Segon quadrimestre 2023

Primer quadrimestre 2023

Desembre 2022

Novembre 2022

Octubre 2022

Setembre 2022

Agost 2022

Juliol 2022

Juny 2022

Maig 2022

Abril 2022

Març 2022

Febrer 2022

Gener 2022

Desembre 2021

Novembre 2021

Octubre 2021

Setembre 2021

Agost 2021

Juliol 2021

Juny 2021

Maig 2021

Abril 2021

Març 2021

Febrer 2021

Gener 2021

Activitats

Resultats i impactes

Els resultats i impactes del projecte s'han recollit en un vídeo interactiu que podeu reproduir i navegar-hi fent clic a la imatge de sota.

 

Vídeo interactiu

Nota: El vídeo preveu que els documents incorporats s'obrin directament en el navegador. En el cas que el navegador pretengui descarregar el document, per continuar veient el vídeo correctament abans haureu d'anar a les preferències del navegador del vostre dispositiu i indicar que els documents PDF s'han d'obrir i no descarregar. Sempre es pot reiniciar la presentació prement la combinació de tecles [control + F5].