Sostenibilitat

Gestió forestal sostenible

La promoció de la biomassa local a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre és un dels objectius estratègics que impulsa la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona promou i difon l'ús de la biomassa local al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb la implementació de calderes i microxarxes de calor en equipaments municipals. La biomassa permet una gestió sostenible dels recursos forestals dels massissos de casa nostra i contribueix, alhora, a la prevenció d'incendis.

Fer els boscos rendibles

Els boscos aporten beneficis ambientals, econòmics i socials, però es caracteritzen, sobretot a les zones mediterrànies, per un creixement desordenat, fet que implica que la massa forestal generi un alt impacte en el risc d’incendis, una baixa transformació i manca de rendibilitat.

Aquests trets són habituals en els boscos de les comarques tarragonines, on és evident l'estancament en la gestió i l’aprofitament forestals i, per tant, s'incrementen les situacions de risc forestal, amb la consegüent afectació del medi natural i dels nuclis de població.

D'aquí la importància d'articular una gestió forestal sostenible i adient, donat que garanteix la salut i la viabilitat dels ecosistemes, la persistència del bosc, la producció de béns i serveis, la prevenció de riscos, la biodiversitat i el desenvolupament socioeconòmic.

pi

 

Biomassa, una solució eficient

L'ús de biomassa forestal representa una important reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle gràcies a la substitució de combustibles fòssils.

Més enllà de les virtuts ecològiques, de balança comercial, de prevenció d’incendis, de gestió de boscos o d’equilibri territorial, l’avantatge més rellevant de la utilització de la biomassa és el seu preu per unitat energètica. En aquest sentit, la biomassa és interessant perquè:

  • Afavoreix criteris d’eficiència, seguretat i diversificació energètica.
  • Té un cost tres vegades inferior al del gasoil per unitat energètica de mitjana, cosa que representa una ràpida amortització de la inversió.
  • Té un paper especialment interessant a partir de la seva utilització comunitària.
PER SABER-NE MÉS

Biomassa: Calor de proximitat