Transparència

Democratitzem l'accés a la informació

Ser transparent és una obligació però també és una voluntat del govern de la Diputació. La transparència a les administracions públiques, més enllà del compliment de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és una obligació i un instrument imprescindible del sistema democràtic en què vivim. En benefici de la millora de les relaciones entre la ciutadania i l'Administració, la Diputació de Tarragona publica al Portal de Transparència tots els serveis, tràmits i informació pública.

transparencia

La transparència fomenta el retiment de comptes, permet el control sobre l’acció de govern i l’avaluació de les polítiques públiques i afavoreix l'apropament entre la ciutadania i les institucions públiques.

Perquè la informació sigui transparent, no n’hi ha prou de publicar-la: també cal ordenar-la, processar-la perquè sigui més entenedora, facilitar-la en un format que es pugui reutilitzar i buscar uns estàndards perquè determinades dades siguin tractades. En aquest sentit, la Diputació de Tarragona posa a l'abast de tothom les dades de la seva gestió al Portal de Transparència, on podreu consultar-les segons l'àmbit de gestió.