Carreteres

Pla zonal

El Pla zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035 és un document per planificar les actuacions de millora de la xarxa local de carreteres que gestiona la Diputació durant el període de vigència del Pla. Aprovat definitivament el desembre de 2022

OBJECTIUS DEL PLA

 1. Defineix la xarxa local de carreteres gestionada per la Diputació de Tarragona amb una proposta d'incorporació de camins municipals a la xarxa local de carreteres.
 2. Estableix un procediment per elaborar un programa d'inversions a la xarxa local de carreteres gestionada per la Diputació de Tarragona basat en una metodologia per prioritzar les actuacions de les obres de millora de la xarxa.
 3. Defineix els criteris de disseny de la xarxa local de carreteres gestionada per la Diputació de Tarragona.

 

CONTINGUT DEL PLA

 1. ⬇️ Memòria i annexos[PDF]
 2. ⬇️ Estudis complementaris[PDF]
 3. ⬇️ Plànols[PDF]
 4. ⬇️ Fitxes de camins[PDF]
 5. ⬇️ Definició de la xarxa local de carreteres [PDF]

   

   

  Àrea responsable

  Servei d'Assistència al Territori | Carreteres

  Adreça
  C. Pere Martell, 2
  43001  Tarragona
  Telèfon: 977 296 607 / 977 296 638